Mọi chi tiết xin liên hệ tại đây:

Điện thoại: 0372236003 hoặc 0832169971
Địa chỉ: Bình Hưng- Cam Bình -Cam Ranh – Khánh Hòa
Email: htduc.c2bhung.cr@khanhhoa.edu.vn
FB: fb.com/Đảo Bình Hưng-Biển Đẹp-Yên Bình