Mọi chi tiết xin liên hệ tại đây:

Điện thoại: 0164.5246.354
Địa chỉ: Bình Hưng- Cam Bình -Cam Ranh – Khánh Hòa
Email: nqdungtoank37@gmail.com
FB: fb.com/binhhungdao